GLOBAL BUSINESS PARTNERSHIP

Member Directory
Sample Pages
Members Only

anigbpban.gif - 21324 Bytes

V spolupráci s Kanadsko - českou obchodnou komorou
SME TU NA TO, ABY SME VÁM POMOHLI

KONCEPT

ZMENŠIť VZDIALENOSť, JAZYKOVÉ A KULTÚRNE BARIÉRY MEDZI FIRMAMI NA CELOM SVETE

AKO?
 • Zviditeľnením Vašej firmy na medzinárodnom fóre
 • Pomocou firmám a podnikateľom efektívne propagovať na lokálnych i medzinárodnych trhoch
 • Poskytovaním potenciálnym zákazníkom informácie o Vašej firme, výrobkoch a/alebo službách
 • Poskytovaím informácií dôležitých pre rast podniku a vyhľadávanie nových trhov

REKLAMA A PROPAGÁCIA
Internet
 • Príprava a uverejnenie internetovej stránky propagujúcej Vašu firmu
 • Registrácia stránky na 60 vyhľadávacích serveroch
Tlač
 • Katalóg členov GBP vydávaný raz do roka,
 • Aktualizácia katalógu každý mesiac - E-mailom, faxom, alebo poštou
Osobné kontakty
 • Štvrťročné stretnutia členov s možnosťou prezentácie vlastných výrobkov a služieb
EFEKTÍVNOSŤ

 • Členská karta, ktorá oprávňuje každého člena nakupovať so zľavou u iných členov - všade tam, kde GBP má svoju členskú základňu.
INFORMÁCIE
 • Zoznam služieb a odborníkov, včítane tlmočníkov a prekladateľlov, právnikov, účtovníkov, atď. v krajine, kde máte záujem podnikať

Členstvo v GBP je jednoduchý a efektívny spôsob, ako nastúpiť na informačnú autostrádu budúcnosti. Nepotrebujete byť počítačový génius. Nemusíte byť odborník na internet. Nemusíte mať dokonca ani vlastný počítač.

Podrobnosti o členstve nájdete tu

Ak sme vzbudili Váš záujem, napíšte na adresu miestnej pobočky. Radi Vám odpovieme na všetky otázky.

Mailbar Image Map

Canada      United States      Czech Republic      Germany      Austria      Slovakia

line4.gif

International Headquarters:
740 Spadina Avenue, Toronto, Ontario, M5S 2J2
Phone: (416) 929-3432      Fax: (416) 925-1940
 Email: gbp@gbp.net

Last Update: 10 October, 99

Copyright © 1998-99
Design and layout by GMO web design and maintenance
Has someone seen you today?