GLOBAL BUSINESS PARTNERSHIP

Member Directory
Sample Pages
Members Only

anigbpban.gif - 21324 Bytes

V spolupráci s Kanadsko - českou obchodnou komorou
SME TU NA TO, ABY SME VÁM POMOHLI


V členstve GBP je zahrnuté:
 • Internetová stránka s grafikou, logom, fotografiami a so živým prepojením na Vašu existujúcu stránku a E-mail
 • Registrácia stránky so 60 vyhľadávacími servermi
 • Uverejnenie adresy stránky v zozname firiem na GBP serveri
 • Mesačný bulletin s menami a adresami nových členov, popisom ich výrobkov a služieb a výšky poskytovanej zľavy
 • Uverejnenie informácií o Vašej firme v Katalógu členov, vydávanom raz do roka
 • Vyhľadávanie informácií potrebných pre rozvoj Vašeho podnikania
 • Členská karta, oprávnňujúca každého člena na nákup so zľavou u ostaných členov
 • Nákup mimoriadne zľavnených výrobkov priamo cez internet
 • Heslo, ktoré umožní členom prístup na členské stránky GBP
Celá rada ďalších služieb je členom k dispozícii za dodatočný poplatok
 • Tvorba a aktualizácia internetových stránok (v jazyku anglickom, českom, slovenskom, nemeckom, francúzskom, ruskom alebo maďarskom)
 • Registrácia stránok na 600 vyhľadávacích serveroch
 • Umiestnenie internetových stránok na serveri GBP
 • Reklama na stránkach GBP
 • Reklama v tlačených materiáloch GBP
 • Možnosť predať nadbytočný tovar priamo v internetovom stánku GBP

Ešte stále neviete, prečo by ste sa mali stať členom práve Vy?
Čítajte. . .

Ak sme vzbudili Váš záujem, napíšte na adresu miestnej pobočky. Radi Vám odpovieme na všetky otázky.

Mailbar Image Map

Canada      United States      Czech Republic      Germany      Austria      Slovakia

line4.gif

International Headquarters:
22 College Street, Suite 200, Toronto, Ontario, Canada M5G 1Y6
Phone: (416) 929-3434      Fax: (416) 962-3492
 Email: gbp@gbp.net

Global Business Partnership hľadá iniciatávnych a samostatných reprezentantov pre miestnu odbočku na Slovensku. Miesto bydliska nie je dôležité.
Ak máte záujem, pošlite krátky životopis na adresu
GBP

Last Update: 7/28/98

Copyright © 1998
Design and layout by GMO web design and maintenance
Has someone seen you today?